Tag: स्थानिय तह

सल्यानका स्थानिय तहकाे बेरुजुः सवैकाे करोड भन्दा बढी, कसको वेरुजु कति ?

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ तयार पारेको छ । तयार प्रतिवेदन नेपालको